Waspadai Syirik di Sekitar Kita! (1/2): Hakikat Kesyirikan

بسم الله الرحمن الرحيم Kalau ada seorang penceramah berkata di atas mimbar, “Sungguh, perbuatan syirik dan pelanggaran tauhid sering terjadi dan banyak tersebar di masyarakat kita!”, mungkin orang-orang akan keheranan dan bertanya-tanya, “Benarkah itu sering terjadi? Mana buktinya?” Tapi kalau berita ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam al-Qur’an, masihkah ada yang meragukan… Continue reading Waspadai Syirik di Sekitar Kita! (1/2): Hakikat Kesyirikan

Tumbal dan Sesajen; Tradisi Syirik Warisan Jahiliyah

بسم الله الرحمن الرحيم Ritual mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhuk halus/jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah kebiasaan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan makhluk) yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat kita. Mereka meyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga… Continue reading Tumbal dan Sesajen; Tradisi Syirik Warisan Jahiliyah

Memandang Wajah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Kenikmatan Tertinggi di Akhirat (2/2)

Kerancuan dan Jawabannya Demikian jelas dan gamblangnya keyakinan dan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jama’ah ini, tapi bersamaan dengan itu beberapa kelompok sesat yang pemahamannya menyimpang dari jalan yang benar, seperti Jahmiyah dan Mu’tazilah, mereka mengingkari keyakinan yang agung ini, dengan syubhat-syubhat (kerancuan) yang mereka sandarkan kepada dalil (argumentasi) dari al-Qur’an dan sunnah Rasulullah shallallahu… Continue reading Memandang Wajah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Kenikmatan Tertinggi di Akhirat (2/2)

Memandang Wajah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Kenikmatan Tertinggi di Akhirat (1/2)

بسم الله الرحمن الرحيم Salah satu ideologi dan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang tercantum dalam kitab-kitab aqidah para ulama salaf, adalah kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah ‘Azza wa Jalla yang Mahamulia di akhirat nanti, sebagai balasan keimanan dan keyakinan mereka yang benar kepada Allah ‘Azza wa Jalla sewaktu di… Continue reading Memandang Wajah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Kenikmatan Tertinggi di Akhirat (1/2)

Inilah Telaga yang Selalu Dinanti

بسم الله الرحمن الرحيم Iman kepada hari Akhir/hari kemudian, yang berarti mengimani semua peristiwa yang diberitakan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang terjadi setelah kematian, adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Ta’ala dan kebenaran agama-Nya.